Chào mừng bạn đến với website Mầm non Mỹ Hòa

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo Công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

26/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa26-05-2022
2 Báo cáo và Phụ lục kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên 6 tháng đầu năm

(Tải File đính kèm)

25/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa24-05-2022
3 Báo cáo kết quả thực hiện truyền thông chương trình sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả sơ kết 6 tháng năm 2022

(Tải File đính kèm)

23/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa20-05-2022
4 Báo cáo 6 tháng về Kết quả hoạt động công tác gia đình năm 2022

(Tải File đính kèm)

22/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa19-05-2022
5 Báo cáo Thực hiện " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

(Tải File đính kèm)

21/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa09-05-2022
6 Báo cáo triển khai tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

(Tải File đính kèm)

20/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa29-04-2022
7 Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữa năm 2022.

(Tải File đính kèm)

19/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa27-04-2022
8 Trường Mầm non Mỹ Hòa Báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản cố định đặc thù tại trường Mầm non Mỹ Hòa

(Tải File đính kèm)

08/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa03-03-2022
9 Trường Mầm non Mỹ Hòa, báo cáo " Quy chế dân chủ trong cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính Phủ năm 2021-2022

(Tải File đính kèm)

07/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa03-03-2022
10 Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ hki năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

04/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa07-01-2022
11 Báo cáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ năm 2021

(Tải File đính kèm)

103/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa13-12-2021
12 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

(Tải File đính kèm)

102/BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa13-12-2021
13 Báo cáo trường học xanh,sạch, đẹp, an toàn quý 4 - năm 2021

(Tải File đính kèm)

101/ BC-MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa09-12-2021
14 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động nhân ngày người khuyết tật việt năm 18/4 và ngày quốc tế người khuyết tật 03/12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 BÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa09-12-2021
15 Báo cáo năm thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trong nhà trường

(Tải File đính kèm)

100 /BC - MNMHBÁO CÁOMầm non Mỹ Hòa09-12-2021
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích