Chào mừng bạn đến với website Mầm non Mỹ Hòa

Điạ chỉ: XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC MÔN

Email: c0mnmyhoa.hcm@moet.edu.vn

Mô tả:

BÍ THƯ CHI BỘ

TRỊNH THỊ LAN
TRỊNH THỊ LAN

Ngày sinh: 25/3/1973

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

TRƯƠNG THỊ NGỌC TÚ
TRƯƠNG THỊ NGỌC TÚ

Ngày sinh: 31/10/1984

CHI ỦY VIÊN

VŨ THỊ DIỆU LY
VŨ THỊ DIỆU LY

Ngày sinh: 20/9/1988

Điện thoại riêng: 0938750489