Chào mừng bạn đến với website Mầm non Mỹ Hòa

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch phòng chống dịch covid-19 đề chuẩn bị đón trẻ tới trường.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ho-so-phong-chong-dich_912202183919.pdf
 KẾ HOẠCHMầm non Mỹ Hòa09-12-2021
2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-the-chat_1810202115497.pdf
 KẾ HOẠCHMầm non Mỹ Hòa18-10-2021
3 Trường mầm Non Mỹ Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18CT-UBND-TP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-18-ct-ubnd-ngay-30-09-2021_14102021105630.pdf
51/KH-MNMHKẾ HOẠCHMầm non Mỹ Hòa14-10-2021
4 Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4873khubnd-huong-ung-tuan-le-hoc-tap-suot-doi-2021_4102021202555.pdf
 KẾ HOẠCHadmin04-10-2021
5 Kế hoạch năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mnmh-ke-hoach-nam-hoc-21-22_3102021102926.doc
43/KH-MNMHKẾ HOẠCHTrường Mầm non Mỹ Hòa03-10-2021
6 kế hoạch vận động tài trợ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-van-dong-tai-tro-2021-2022_309202111157.doc
 KẾ HOẠCHadmin30-09-2021
7 Kế hoạch thực hiện công tác tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-ql-nang-cao-dao-dauc-nha-giao_3092021104934.doc
 KẾ HOẠCHadmin30-09-2021
8 Kế hoạch Cở sở vật chất - Tài chính năm học: 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-co-so-vat-chat_3092021102433.doc
 KẾ HOẠCHadmin30-09-2021
9 Kế hoạch chính trị tư tưởng 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mnmh-kh-ct-ctri-ttuong-21-22_3092021101657.docx
 KẾ HOẠCHadmin30-09-2021
10 Kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-cntt-1_2992021213759.doc
File thứ 2: kh-thuc-hien-cntt-1_2992021213831.doc
File thứ 3: kh-thuc-hien-cntt-1_2992021213858.doc
File thứ 4: kh-thuc-hien-cntt-1_2992021215127.doc
 KẾ HOẠCHadmin29-09-2021
11 Kế hoạch tổ chức nhân sự 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mnmh-kh-to-chuc-2021-2022_2992021211933.doc
 KẾ HOẠCHadmin29-09-2021
12 Kế hoạch số 32/KH-MNMH ngày 20/8/2021 của trường MN Mỹ Hòa v/v ban hành kế hoạch Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32kh-bd-chinh-tri-he_209202122515.pdf
32/KH-MNMHKẾ HOẠCHadmin20-09-2021
13 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-chong-tham-nhung-2021_2092021223524.pdf
30/KH-MNMHKẾ HOẠCHMNMH20-09-2021
14 Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-tuyen-sinh_76202191555.pdf
File thứ 2: kh-huy-dong-tre-ra-lop_76202191555.pdf
24/KH-MNMHKẾ HOẠCHadmin07-06-2021