Chào mừng bạn đến với website Mầm non Mỹ Hòa

Có 2 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 kế hoạch cải tiến chất lượng 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cai-tien-chat-luong-nha-truong-nh-21-22_910202118249.docx
 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNGMầm non Mỹ Hòa09-10-2021
2 Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá. Kế hoạch tự đánh giá 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-phan-cong-nhiem-vu-cb-gv-nv-2021-2022_71020219475.doc
File thứ 2: mnmh-ke-hoach-tu-danh-gia_71020219475.doc
41KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNGMN Mỹ Hòa07-10-2021