Chào mừng bạn đến với website Mầm non Mỹ Hòa

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-dan-chuct-dan-van-nam-2022_2012022112957.pdf
03/KH-MNMHQUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa20-01-2022
2 Quy chế dân chủ tại trường mầm non mỹ hòa
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-vv-ban-hanh-quy-che-dan-chu-tai-truong-mam-non-my-hoa_2411202195116.pdf
55/QĐ-MNMHQUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa18-11-2021
3 QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-hoat-dong-chuyen-mon-nh-2021-2022_1112021152819.pdf
 QUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa01-11-2021
4 Quy chế quản lý Học sinh - sinh viên Năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-quan-ly-hs-gv_1112021151912.pdf
 QUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa01-11-2021
5 Quy tắc ứng xử CB-GV-NV Năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-ung-xu-cb-gv-nv_1112021151657.pdf
 QUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa01-11-2021
6 Quy chế tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-vv-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-va-phan-cong-nhan-su-thuc-hien_24112021101955.pdf
43/QĐ-MNMHQUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa14-10-2021
7 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-quy-che-dan-chu_24112021104825.pdf
 QUY CHẾ - QUY TẮCMầm non Mỹ Hòa10-02-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích